Vårt motto

MED GLÄDJE HJÄLP ANDRA!

Anlita oss i Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Välkommen till Stadsbudskåren Göteborg

Välkommen till Stadsbudskåren


Det var den 23 januari 1968 som Stadsbudskåren i Göteborg bildades med dåvarande direktören Erland Schreither som dess förste förman. I stadgarna från 1968 står det att stadsbuden skall vara villiga att åtaga sig "Hederliga uppdrag mot skälig ersättning".

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. Vi medverkar i de mest väsensskilda sammanhang. Som extravärdar eller garderobsvaktmästare vid invigningar, jubiléer och liknande evenemang, eller som försäljningspersonal, tävlingsfunktionärer och lekledare.

Alla bidrag går oavkortade till vår omfattande stödverksamhet. Vi vill också gärna genom vår stipendieverksamhet uppmuntra, och i rampljuset föra fram, begåvade representanter för olika konstnärliga yrkesinriktningar, idrotten och andra kulturområden.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Stipendiater

Under åren 1971-2022 har vi delat ut
1 727 600 kronor till ett stort antal bidragsmottagare och stipendiater.

Klicka här för att se stipendiater genom tiderna

100 000 kronor 

utdelade som stipendier 2024.

När kåren var ung

Med välkända Göteborgare som "Kapp-Ahl", Sten-Åke Cederhök och Lasse Dahlquist fick föreningen en flygande start. Läst mer om vår historik.


Nu har du möjlighet att Swisha ditt bidrag direkt till Stadsudskåren! 

100% av våra insamlade medel går vidare ut so stipendier. Inga avdrag för administration etc. Alla sådana kostnader står kårens medlemmar själva för.

Se filmen om Stadsbudskåren i Göteborg

Nya Stadsbud

I samband med Vårhögtidsdagen i slutet av maj hade vi glädjen att välkomna två nya Stadsbud. 

    Mikael Appelqvist tilldelades mössa nr 11 

Sveppe Ljunggren tilldelades mössa nr 13

6 juni - GKSSVi tackar för uppdraget vi fick av GKSS den 6 juni. Vi kan nu lägga till Parkeringsvärdar och Besöksmottagare till de sysslor vi åtagit oss.

Se mer under sektionen Nyheter 2024