Välkommen till Stadsbudskåren Göteborg

Seniorstadsbudet Hans Lindell har lämnat oss.


Hans Lindell avled den 20 april i en ålder av 97 år. 

Hans var medlem i Stadsbudskåren ända sedan 1969 och efterlämnar många ljusa minnen.  Vi tackar Hans för goda insatser i Stadsbudskåren genom åren.

Begravningen kommer att ske i Öckerö Kyrka i kretsen av de närmaste.
Stipendiater

Under åren 1971-2018 har vi delat ut
1 517 60 kronor till ett stort antal bidragsmottagare och stipendiater.

Stipendiater genom tiderna

När kåren var ung

Med välkända Göteborgare som "Kapp-Ahl", Sten-Åke Cederhök och Lasse Dahlquist fick föreningen en flygande start. Läst mer om vår historik.


Ingen Vårhögtidsdag 2021

Pandemin pågår och det är inte akyuellt med någon vårhögtidsdag under 2021.  

Vi avvaktar utvecklinegn med spänning och när en from förhoppning om att kunna ses till hösten.


50-års-jubileum

År 2018 var ett jubileumsår för Stadsbudskåren i Göteborg som då firade 50 år. Läs mer.


Vårt motto

MED GLÄDJE HJÄLP ANDRA!

Anlita oss i Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Välkommen till Stadsbudskåren


Det var den 23 januari 1968 som Stadsbudskåren i Göteborg bildades med dåvarande direktören Erland Schreither som dess förste förman. I stadgarna från 1968 står det att stadsbuden skall vara villiga att åtaga sig "Hederliga uppdrag mot skälig ersättning".

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. Vi medverkar i de mest väsensskilda sammanhang. Som extravärdar eller garderobsvaktmästare vid invigningar, jubiléer och liknande evenemang, eller som försäljningspersonal, tävlingsfunktionärer och lekledare.

Alla bidrag går oavkortade till vår omfattande stödverksamhet. Vi vill också gärna genom vår stipendieverksamhet uppmuntra, och i rampljuset föra fram, begåvade representanter för olika konstnärliga yrkesinriktningar, idrotten och andra kulturområden.


Läs mer om allt det vi kan åta oss