Hur fungerar det?

01.  Går alla insamlade pengar till välgörande ändamål?


Ja, 100% av insamlade medel delas ut till välgörande ändamål. Stadsbuden står själva för alla kostnader vid sammankomster, mössor etc.02.  Hur bokar jag in Stadsbudskåren till en aktivitet?


Skicka ett mail till info@stadsbudskaren.se så hör ett Stadsbud av sig inom kort. Inget uppdrag är för litet.03.  Hur går det till när ni väl är på plats?


Vi hjälper till enligt överenskommelse. Efter avslutat uppdrag skickar vi en faktura.04.  GDPR


Personuppgiftsansvarig är vår Stadsbudsförman Håkan Friberg. Han nås via mail: hakan.o.friberg(at)telia.com

GDPR-dokument