Tidigare medlemmar


Stadsbud

Nr 13  Thulin, Bengt, (1969-1971)

Nr 25  Älveby, Rustan, (1970-1971)

Nr 12  Carlholmer, Martin, (1969-1972)

Nr 11  Sylwander, Claes, (1970-1973)

Nr 19  Nilsson, Leif, (1969-1976)

Nr 8  Petersen, Bengt, (1970-1976)

Nr 15  Priwin, Steen, (1970-1977)

Nr 25  Carlsson, Rolf, (1972-1977)

Nr 20  Cederhök, Sten-Åke, (1971-1978)

Nr 1  Schreither, Erland, (1968-1978)

Nr 24  Björklund, Lars-Gunnar (1971-1979)

Nr 27  Persson, Sten (1971-1980)

Nr 25  Thorén, Arne (1979-1980)

Nr 14  Lundberg, Pelle (1979-1981)

Nr 22  Ahlsell, Herman (1970-1983)

Nr 6   Dahlberg, Lanny (1969-1985)

Nr 29  Geigert, Hagge (1971-1985)

Nr 20  Höglund, Thure (1971-1986)

Nr 26  Hagard, Ebbe (1971-1986)

Nr 13  Trapp, Ulf (1973-1987)

Nr 10  Ericsson, Rolf (1982-1988)

Nr 15  Feuk, Ivan (1968-1989)

Nr 7  Andersson, Jonny (1970-1992)

Nr 27  Brandt, Åke (1980-1995)

Nr 8  Westfelt, Anders (1995-1998)

Nr 16 Göransson, Sten (1970-2000)

Nr 7  Lemark, Simon (1969-1970)

Nr 10  Dahlquist, Lasse (1970-1979)

Nr 15  Halvor, Bertil (1976-1991)

Nr 8  Bark, Kurt (1983-1994)

Nr 21  Ahl, Per-Olof (1979-1996) 

Nr 11  Gustafsson, Bengt (1974-1998)

Nr 17  Bjerned, Bengt (1969-1998)

Nr 25  Stolpe, Carl Johan (1968-2001)

Nr 18  Brunander, Rune, (1969-2002)

Nr 6  Blomgren, Rolf (1983-2003)

Nr 28  Lundholm, Gösta (1976-2003)

Nr 29  Larsson, Jörgen (1986-2003)

Nr 22  Axelsson, Åke (1975-2004)

Nr 13  Hansson, Bengt (1987-2005)

Nr 23  Ericson, Olof (1970-2004)

Nr 4  Ericsson, Lars-Eric (1996-2006)

Nr 19  Wallenstam, Lennart (1976-2006)

Nr 14  Miltander, Axel (1982-2008)

Nr 2  Magnusson, Lennart (1996-2010)

Nr 30  Hentschel, Walter (1974-2010)

Nr 8 Claes Bjerkne (2000-2012)

Nr 14 Hans Wallenstam (2003-2012)

Nr 27 Mats Wedin (1996-2014)

Nr 28 Göran Johansson (2003-2014)

Nr 23 Lasse Kronér (2007-2015)

Nr 22 Leif Johansson (2007-2024)Stadsbudsförmän

Erland Schreither (1968-1970)

Allan Ljunggren (1970-1995)

Ralph Fors (1995-1998)

Hans Sihlbom (1998-1999)

Björn Clarin (1999-2003)

John Forsell (2003-2005)

Kenneth Orrgren (2005-2013)

Göran Bengtsson (2013-2017)

Anders Ottosson (2017-2018)


Heders- och Seniorstadsbud

Hedersförman  Allan Ljunggren (1968-1998)

Hedersstadsbud Erik Huss (1973-2010)

Hedersstadsbud Claes Jakobsson (1970-2013)

Hedersstadsbud Gunnar Josephson (1968-2016)

Seniorstadsbud Ingvar Fast (1986-2017)

Seniorstadsbud Björn Clarin (1985-2017)

Seniorstadsbud Tore Englund (1991-2017)

Seniorstadsbud Werner Tromlitz (1969-2020)

Seniorstadsbud John Forsell (1997-2020)

Seniorstadsbud Leif Mannerström (2000-2020)

Seniorstadsbud Hans Lindell (1969-2021)

Seniorstadsbud Jan Holmström (1994-2024)