Stipendier


Att alla insamlade medel oavkortat går till Stadsbudskårens hjälpverksamhet är naturligtvis en självklarhet. Stipendier har utdelats till såväl lovande ungdomar inom idrotten, som till artister inom sång- och musikområdet samt till konstnärer, författare och andra kulturellt verksamma personer.


Fortlöpande ekonomiskt stöd har även utdelats till barn med funktionsvariation samt barn med föräldrar i fängelse, eller som har problem av annan art. Stadsbudskåren lämnar även bidrag till Brottsofferjouren i Göteborg och många andra angelägna mål.

 

Stipendiater under årenEtt urval av våra många stipendiater