Nyheter 2018

Årsmötet

avhölls på Sjömagasinet den 21 april 2018.

Vid mötet upptogs Torbjörn Nilsson, som nytt Stadsbud i vår gemenskap och tilldelades mössa nummer 15.

Stadsbudskåren i Göteborg 50 år!

Jubileumshögtiden avhölls den 21 april på Sjömagasinet samtidigt med årsmötet varvid Stadsbud nr 30 Wedel visade prov på något för många av de närvarande åhörarna en närmast okänd musikalisk insikt och förmåga tillsammans med bandet Vier Brillen - Hisingens Nationalorkester till åhörarnas entusiastiska glädje och bifall ända till extranumren tog slut.

Mången anekdot från kårens halvsekel gamla verksamhet utbyttes vid middagsborden till munterhet får såväl Seniorstadsbud som arbetande Stadsbud.


Stadsbud jämte Stadsbrudar träffades under gemytliga former ett flertal gånger under året för gemensam lunch.


Vinterhögtidsdagen avhölls den 17 november på Fiskekrogen i Göteborg. Stadsbuden Ullman och Wedel underhöll de närvarande Stadsbuden och Stadsbrudarna med underfundig humor. Stadsbruden Nyeboe bidrog med skönsång så det ljöd i hela restaurangen till hörbar glädje även för andra gäster i densamma.


Aktiviteter


Under 2018 utfördes uppdrag för både Kulturkalaset och Bok & Bibliotek.