Nyheter 2014

Uppdrag för Bok&Bibliotek

Stadsbuden Martin Kurzwelly och Michael Ullman tar emot och hälsar några av alla läsintresserade besökare välkomna till Bokmässan.

Stadsbudskåren ger Göteborgs gosskör ett stipendium på sek 50.000


Stadsbudskåren har i samband med sin Vårhögtidsdag delat ut ett stipendium till Göteborgs Gosskörs fortsatta verksamhet på Sek 50.000.


Stipendiemotivering: Göteborgs Gosskör har en gammal tradition i vår stad som musikalisk fostrare av såväl professionella sångare och goda amatörsångare i många sammanhang. Med den kvalificerade körledningen och organisationen som Gosskören nu har hoppas vi att kören kan växa sig stark och i framtiden bidra med högkvalitativ körsång och sångare till Göteborgs musikliv.

Stadsbudskåren önskar att beloppet skall göra skillnad för Gosskören och användas till bl.a. följande: Körläger på Styrsö i augusti, körläger i Hemsjö under vintern och rekrytering av nya gossar till kören.