Nyheter 2008

Årets stipendiater

BRIS

Kvinnojouren

Faktum


År 2008 - ett jubileumsår för stadsbudskåren i Göteborg


Redan 1872 bildades Sällskapet Stadsbudskåren S.B.K. i Stockholm, instiftat i syfte att genom uppdrag med honorerade taxor kunna ge ekonomiskt stöd till behövande, i fru Thalias tjänst, liksom till stipendier för unga lovande talanger.

​Betydligt senare, 1968, bildades Stadsbudskåren i Göteborg, som alltså fyllde 40 år 2008. Detta var givetvis ett gyllene tillfälle för oss att fira, och genom detta sprida kunskap om vår verksamhet, vilket i sin tur ökar våra möjligheter att ekonomiskt "med glädje hjälpa andra". Läs gärna mera om hur det hela startade under Historik.

Jubileet firades med en galamiddag med stadsbud och stadsbrudar. Stadsbudskårens välkände källarmästare, Leif Mannerström, arrangerade det hela i Börsens vackra festvåning. En lysande fest, naturligtvis bekostad av Stadsbuden privat, då insamlade medel inte får användas till annat än avsedd hjälpverksamhet.De allra flesta av Stadsbuden hade hörsammat inbjudan till jubileumssupén och lät sig fotograferas i Börsens vackra trappa. ​Bilden på trappan är: (nederst fr vä), Kenneth Orrgren, Gunnar Josephson, Sven Salén (från Stadsbudskåren i Stockholm), Claes Jakobsson, Ingvar Fast, Jan Holmström, Sture Hegerfors, Lars-Åke Skager, Michael Ullman, Axel Miltander, Jan Hallberg, Lennart Magnusson, Bengt Gabrielii, Hans Sihlbom, Lars Ranäng, Lars G. Malmer, Werner Tromlitz, Hans Lindell, Ralph Fors, Hans Kjellberg, Tore Englund, Göran Johansson, Claes Bjerkne, John Forsell, Ulf Norén, Anders Ottosson, Carl Wettergren, Björn Clarin, Göran Bengtsson och Sven-Eric Dahlberg.