Nyheter 2017

Vinterhögtidsdagen

Årets vinterhögtidsdag firades i den vackra Sparreska våningen i Sahlgrenska huset där Business Region Göteborg (BRG) har sina lokaler. VD Patrik Andersson visade stolt med ett bildspel hur starkt Göteborgs Näringsliv utvecklas, vilka utländska företag som attraheras av vår stad och hur väl samarbetet mellan industri, akademi och politik fungerar. De orosmoln Patrik Andersson nämnde var en stor kompetensbrist till de lediga jobb som finns och en kraftig arbetslöshet bland utrikes födda ungdomar.


20171122_Goteborgs-Stadsbudskar


Efter föredraget hälsade Stadsbudsförman Anders Ottosson välkommen till bords och de 22 Stadsbuden fick njuta av en utsökt Biff Rydberg.Sedan informerade Anders Ottosson om Stadsbudskårens höst och närmaste framtid varefter en diskussion följde bland annat om Stadsbudskårens 50 årsjubileum i april 2018.

Bok & Bibliotek

Även detta år hade Stadsbudskåren det fina uppdraget att skapa stämning i köerna till Bok & Bibliotek på Svenska Mässan. Vid årets mässa var omständigheterna, som vi alla vet, mer tillspetsade än vanligt varför stadsbudens naturliga trivsamma humör var till stor fördel och därmed lyckades sprida många välförtjänta leenden. Många besökare kommer utombys ifrån och får genom Stadsbuden känna av den varma och bästa göteborgsandan, den att alla är välkomna, viktiga och sedda. Kanske är det, när allt kommer omkring, det som kännetecknar ett äkta och gott möte.

Vårhögtidsdagen

Stadsbudskårens vårhögtidsdag firades i år på Residenset med årsmöte, stipendieutdelning till "Man must sing" och festmåltid.

Uppdrag för Liseberg

Traditionsenligt hade Stadsbudskåren uppdraget vid Lisebergs Vårinvigning att bjuda alla besökare på godis så länge lagret räckte. En mycket uppskattad vänlig gest mot både unga och äldre.