Nyheter 2021


Äntligen igång igen!


Stadsbudskåren i Göteborg har äntligen kommit i arbete igen efter pandemin.

Vi har samlat in pengar för Världens Barn - vi lyckades samla in 14 750:- och vi har återigen haft nöjet att träffas på en Vinterhögtidsdag.


Den 30 oktober samlades vi hos Stadsbud nr 3 Ulf Wagner på hans nyöppnade restaurang Wagners Bistro på Östra Larmgatan i Göteborg. 

Nye Stadsbudet Patrik Andersson tilldelades mössa nr 6


Filmen som presenterar Stadsbudskåren hade världspremiär och vi hoppas att den kommer att delas flitigt på sociala medier. Syftet är att sprida kännedom om kåren. Vi tackar samtliga medverkande samt Erik Fägerwall och Mikael Wallander, Filmpoint för deras professionella produktio


Förutom högklassig förplägnad bjöds vi på underhållning av stipendiaterna Kattis Trollregn och Marco Stella. De bjöd på en härlig blandning av sånger från Musical och Opera ackompamjerade av Stadsbud nr 4 Anders Ottosson.