Nyheter 2024


2024 års Vårhögtidsdag hölls den 31 maj

48 Stadsbud inklusive partners och stipendiemottagare träffades under trevliga former den 31 maj på World of Volvo.

Träffen inleddes med Sällskapets årsmöte. Här konstaterades att vi lämnat ett framgångsrikt 2023 bakom oss. Vi fick många uppdrag och samlade på så sätt in en ansenlig summa pengar både till Stadsbudskåren men även medel direkt till Världens Barn genom deltagande i bössinsamling,

Årets revisionsrapport redovisades genom föredömligt god sång av stadsbudet Josefsson. Det noterades dock att storleken på fonten bör ökas till minst 18 och helst 24 inför presentationen av nästa års revisionsrapport. Två nya Stadsbud valdes enhälligt in och vi hade glädjen att välkomna Mikael Appelqvist med mössa nr 11 och Sveppe Ljunggren med mössa nr 13.

Efter avslutat årsmöte anslöt samtliga närvarande Stadsbud till sina väntande partners och Stipendiemottagare som fram tills nu fått roa sig på egen hand.

Under middagen gav Stadsbud 23 Sören Nyeboe en kort presentation av World of Volvo vad gäller tankarna bakom anläggningen samt ett antal fakta om byggnaden och utställningen.

Några vårsånger under allsångsledare Josefsson muntrade upp måltiden och därefter var det dags att förflytta sig till innan del av lokalen där det blev kaffe, stipendieutdelning och underhållning av stipendiaten Kristoffer Töyrä som med sin djupa bas framförde några arior - bl.a. ur Figaros Bröllop av Mozart.

För ackompanjemanget stod vårt Stadsbud nr 4, Anders Ottosson.


100 000 kronor delades ut som stipendier


Föreningen RYSA Marafiki, flickor 17 fick 25 000 som bidrag för att hjälpa ett Kenyanskt flicklag att komma till Gothia Cup i år. Stipendiet mottogs av föreningens representant Alma Hellman.


Hammarkullens BK erhöll 25 000 för vidare utveckling av idrott för ungdomar i en utsatt miljö. Föreningens grundare och ledare Ari Amin erhöll 25 000 för vällovligt arbete med att bereda ungdomar en plattform för idrott och social samvaro.


Operasångaren Kristoffer Töyrä fick stipendium på 25 000 för vidare utveckling av sin sångförmåga. 


Stadsbudens Förman Håkan Friberg och Stadsbud 23 förrättade utdelningen,

Nationaldagsfirande tillsammans med GKSS

48 Stadsbud inklusive partners och stipendiemottagare träffades under trevliga former den 31 maj på World of Volvo.

Träffen inleddes med Sällskapets årsmöte. Här konstaterades att vi lämnat ett framgångsrikt 2023 bakom oss. Vi fick många uppdrag och samlade på så sätt in en ansenlig summa pengar både till Stadsbudskåren men även medel direkt till Världens Barn genom deltagande i bössinsamling,

Årets revisionsrapport red

Årets första Stadsbudssammankomst har ägt rum

Den 20 mars samlades ett tjugotal Stadsbud för att lyssna på Stadsbudet Henrik Zetterberg som gav en lysande presentation av hans specialområde som professor i neurokemi på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Demens i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

Föredraget följdes av en munter måltid som vi alla förhoppningsvis sent skall glömma.