Starten


År 1968 diskuterade ett antal göteborgare, bland dem Gunnar Josephson, möjligheten att bilda en stadsbudskår med filantropiska förtecken i staden.


​Gunnar kontaktade då det riksbekanta stadsbudet Erik Zetterström, mera känd som "Kar de Mumma", för att undersöka möjligheterna till detta. Tanken var ett sällskap där villiga stadsbud under gemytliga former kunde genomföra uppdrag av skiftande slag. Vår ersättning för dessa skulle tillföra kapital till en växande, livaktig fond, ur vilken medel kunde tagas för stipendier till unga begåvningar inom olika kulturområden och stöd till ideella organisationer för barn med svårigheter av olika slag.

 

​Svaret från Kar de Mumma blev ej endast positivt, han erbjöd sig även att medverka vid bildandet av sällskapet, samt vid den galaföreställning som i samband med detta hölls på Lorensbergsteatern.

Kåren fick med detta en flygande start, och många av den tidens kända göteborgsprofiler blev medlemmar, bl a kunde man finna Per-Olof Ahl ("Kapp-Ahl"), Lars-Gunnar Björklund, Sten-Åke Cederhök, Lasse Dahlquist, Hagge Geigert, Claes Jakobsson, Arne Thorén, Ulf Trapp, och många fler iförda stadsbudsmössor.

Välkända Göteborgare då kåren var ung. Från vänster: Ulf Trapp, Gunnar Josephson, Bertil Halvor, Ebbe Hagard, Jonny Andersson, Bengt Gustafsson, Claes Jakobsson, Sten Göransson, Gösta Lundholm, Ivan Feuk, Sten-Åke Cederhök, Rune Brunander, Olof Ericson, Hagge Geigert. Sittande, från vänster: Bengt Bjerned, Allan Ljunggren, Lennart Wallenstam, Werner Tromlitz och Åke (Dacke) Axelsson.

Bilderna: Per-Olof Ahl ("Kapp-Ahl") Sten-Åke Cederhök, Erland Schreither Lasse Dahlquist

Nutid


I dag gäller samma valspråk, "Med glädje hjälpa andra", och samma principer gäller beträffande vår verksamhet som då. Fortfarande är många välkända och hjälpsamma göteborgare stadsbud som otåligt väntar på nya uppdrag för att möjliggöra en fortsättning på hjälpverksamheten. Kanske är just du som läser detta en av dem som kommer att förse oss med uppdrag, stort eller litet, och på så sätt hjälper oss att hjälpa andra.

 

​Läs mer om när Stadsbudskåren i Göteborg fyllde 50 år!