Nyheter 2019

Vinterhögtidsdag 2019


Årets Vinterhögtidsdag ägde rum på Bachelors Club fredagen den 22 november.

12 Stadsbud med partner infann sig plus att vi denna gång besöktes av Säpo-chefen Klas Friberg som höll ett intressant föredrag innan middagen. Under middagen lyssnade vi till sprituella tal av såväl Stadsbudet Ullman som Stadsbudet Wedel.

Seniorstadsbudet Ulf Norén som tidigare under året hunnit fylla 80 uppvakatdes  i efterskott.

Stadsbud nr 2 Göran Bengtsson uppmärksammades särskilt enär han nyligen erhållit universitets förnämsta pris Socii et Amici Universitatis Gothoburgensis. 

Som vanligt betalades kalaset till 100% ur egen ficka. Alla intäkter från våra uppdrag går oavkortat till stipendier.


Vårhögtidsdag 2019


Vi samlades på Bachelors Club där både stadsbud och respektive fanns på plats för en trevlig kväll. Mössorna var på och kvällen inleddes med en drink i sällskapsrummet.


Stadsbuden försvann en trappa upp för att genomföra Stadsbudskårens årsmöte. Under tiden fick våra damer underhålla sig själva vilket man gjorde på ett trevligt sätt. Årsmötes genomfördes på ett trevligt och i en rask takt. Det var en del ämnen som togs upp och också överlämnades till den nya styrelsen.


Undertecknad, Håkan Friberg, har fått det stora och nöjsamma uppdraget att leda arbete i styrelsen och som Förman. Anders Ottosson lämnade sitt uppdrag som Förman men är kvar i styrelsen. Sören Nyeboe valdes in som ny ledamot i styrelsen. I sedvanlig ordning avtackades de styrelseledamöter som avgick. Det var Jan Hallberg som efter lång och trogen tjänst avsade sig omval. Vi avtackade också Anders Ottosson för sitt arbete som Förman.


Efter årsmötet sammanfördes vi med våra respektive. Matsalen var vackert uppdukad och en härlig middag intogs. En högljudd tillställning där vi hade mycket trevligt på alla sätt. Sången leddes förträffligt av Anders Ottosson som i Hans Josefssons frånvaro ryckte in till allas förtjusning.


Önskar Er alla en trevlig sommar
Er ödmjuke Förman