Stipendier


Att alla insamlade medel oavkortat går till Stadsbudskårens hjälpverksamhet är naturligtvis en självklarhet. Stipendier har utdelats till såväl lovande ungdomar inom idrotten, som till artister inom sång- och musikområdet samt till konstnärer, författare och andra kulturellt verksamma personer.


Fortlöpande ekonomiskt stöd har även utdelats till handikappade barn samt barn med föräldrar i fängelse, eller som har problem av annan art. Stadsbudskåren lämnar även bidrag till Brottsofferjouren i Göteborg och många andra angelägna mål.

 

Stipendiater under åren



Ett urval av våra många stipendiater

Anlita Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.

@ Stadsbudskåren 2019 | Grafipro