Välkommen till Stadsbudskåren Göteborg

NY MEDLEM


Vi välkomnar Mikael Fellenius som ny medlem i Stadsbudskåren där han tilldelats mössa nr 19. Mikael är en känd profil i Västsveriges kulturvärld både som nuvarande VD för Film i Väst och tidigare som VD för Gbgs filmfestival. Han var VD för Göteborg Wind Orchestra under åren 2007-2011 och var slagverkare vid Göteborgs Symfonikers ensemble under åren 1989-1994.


Anders Ottosson lämnar över Förmansklubban till Håkan Friberg.

Stipendiater

Under åren 1971-2018 har vi delat ut
1 467 650 miljoner kronor till ett stort antal bidragsmottagare och stipendiater.

Stipendiater genom tiderna

När kåren var ung

Med välkända Göteborgare som "Kapp-Ahl", Cederhök och Dahlquist fick föreningen en flygande start. Läst mer om vår historik.


Vårhögtidsdagen 2019

Vi samlades på Bachelors Club, med mössorna på som sig bör. Läs mer.

40-års-jubileum

År 2008 var ett jubileumsår för Stadsbudskåren i Göteborg som då firade 40 år. Läs mer.


Vårt motto

MED GLÄDJE HJÄLP ANDRA!

Anlita oss i Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Välkommen till Stadsbudskåren


Det var den 23 januari 1968 som Stadsbudskåren i Göteborg bildades med dåvarande direktören Erland Schreither som dess förste förman. I stadgarna från 1968 står det att stadsbuden skall vara villiga att åtaga sig "Hederliga uppdrag mot skälig ersättning".

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. Vi medverkar i de mest väsensskilda sammanhang. Som extravärdar eller garderobsvaktmästare vid invigningar, jubiléer och liknande evenemang, eller som försäljningspersonal, tävlingsfunktionärer och lekledare.

Alla bidrag går oavkortade till vår omfattande stödverksamhet. Vi vill också gärna genom vår stipendieverksamhet uppmuntra, och i rampljuset föra fram, begåvade representanter för olika konstnärliga yrkesinriktningar, idrotten och andra kulturområden.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Vill du synas här?

Anlita Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.

@ Stadsbudskåren 2019 | Grafipro